Verdriet  Verlies  Verwerken

Ingrijpende gebeurtenissen, die tijd vragen, terwijl u na het afscheid toe wilt komen aan de verwerking van het verlies van uw dierbare.


Nazorg Achterhoek kan nabestaanden ondersteunen bij de financiƫle en administratieve afwikkeling van zaken die na een overlijden geregeld moeten worden. De werkzaamheden worden verricht door Hettie Krajenbrink, nazorgconsulent.

Voor u als nabestaande(n) is het van belang dat zaken op correcte wijze en tijdig worden afgehandeld om later niet geconfronteerd te worden met onverwachte tegenvallers of problemen met instanties of belastingdienst. Bij uitstel kan de afhandeling op een later tijdstip meer tijd vragen of extra kosten met zich mee brengen. Ik kan u helpen om de administratieve situatie na het overlijden van uw dierbare goed en tijdig af te handelen.


In het hele proces behoudt u als nabestaande(n) zelf de regie. U bepaalt welke werkzaamheden u mij laat uitvoeren. Alle correspondentie, stukken, mailverkeer etc. worden in een overzichtelijke map voor u opgeslagen. Na afronding van de werkzaamheden wordt de map aan u overhandigd, zodat u ook in een later stadium nog over de benodigde informatie beschikt. Vanzelfsprekend hebben derden geen inzage in de stukken.


(c) 2013 Nazorg Achterhoek | nazorgachterhoek.nl

Welkom

Welkom op de website van Nazorg Achterhoek.

Mijn naam is Hettie Krajenbrink.


"Het verdriet en gemis kan ik niet wegnemen, maar door u te ondersteunen bij de afhandeling van de administratieve taken kan ik u wel ontzorgen."